Dokumenti

Pravila in pogoji

Članarina:

Članarina se plača za članstvo v klubu in se mesečno obnavlja:
– za odrasle 35€ na mesec,
– za študente, dijake in mladino 30€ na mesec.

*Novinci so oproščeni plačila članarine za obdobje prvega meseca. Osebe ki živijo v skupnem gospodinjstvu plačajo samo eno članarino. Ob plačilu prve članarine se plača tudi vpisnina, ki je 10€.

 

Dokumenti
(prenos)

STATUT

Kodeks za IAIDO

Kodeks za KENDO

Pristopna izjava